© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

11. listopadu 2011

Týden vědy a techniky 2011

Týden vědy a techniky je nejrozsáhlejší vědecký festival, který pořádá Akademie věd ČR po celé České republice. Koná se každoročně v listopadu a letos proběhl již 11. ročník. V tomto termínu je možnost navštívit přes 300 akcí - přednášky, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů či výstavy, nahlédnout do laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Na Týdnu vědy a techniky se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR a přes 50 partnerských organizací. Jednou z těchto organizací je i společnost Comenium o.p.s., která ve spolupráci s Učenou společností České republiky a Archivem hlavního města Prahy, připravila program v Clam-Gallasově paláci v Praze.

První částí námi realizovaného programu v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR byla výstava QUO VADIS, SCIENTIA?, díky které se široká veřejnost a studenti mohli seznámit jak s činností Učené společnosti České republiky a Asociací ředitelů gymnázií, tak s velkými vědeckými projekty BIOCEV, CEITEC, ELI, ICRC, IT4Innovations, SUSEN - Udržitelná energetika, CzechGlobe a CzechPolar. Toto jsme realizovali formou tištěných velkoformátových prezentací, které obsahovaly jak texty, tak fotografie, vizualizace nebo grafy. Vzhledem k určení byly prezentace dvojjazyčné, tedy v české a anglické verzi. Tyto prezentace se setkali s kladným ohlasem zejména u zástupců výše uvedených vědeckých projektů s prosbou o jejich zachování pro případné další užití. V rámci zahájení námi realizovaného programu v Týdnu vědy a techniky AV ČR v Clam-Gallasově paláci jsme uspořádali kolokvium pro pozvané zástupce z řad vědeckých a vzdělávacích institucí. V úterý 8. 11. 2011 proběhl křest nové knihy PhDr. Josefa Svobody, emeritního profesora arktické ekologie, University of Toronto, Kanada.

Druhou, ale neméně důležitou součástí našeho programu bylo 18 seminářů. Na nich seznamovali zástupci zejména Učené společnosti ČR a Akademie věd ČR veřejnost, studenty vysokých škol, středních škol a gymnázií s nejnovějšími vědeckými výsledky a postupy ve svých oborech. Úvodní seminář byl věnován Učené společnosti České republiky, její historii, činnostem a úlohou ve společnosti. Tohoto úkolu se ujal její předseda prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

V rámci námi realizovaného programu Týdne vědy a techniky AV ČR byly odvysílány tři díly vědeckého pořadu České televize Milénium, a to včetně přímých přenosů přímo z Clam-Gallasova paláce. Tyto pořady je možné shlédnout v rámci archivu České televize na níže uvedených adresách:

Projekt Biocev:            http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058031101/video/

Projekt CzechPolar:     http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058031110/video/

Projekt CzechGlobe:    http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058031111/video/