© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

31. prosinec 2013

Ukončení projektu “Otto Wichterle - život a dílo českého vědce a vynálezce”

Projekt byl symbolicky realizován v roce 100. výročí narození českého vědce a vynálezce prof. Otto Wichterleho.

Jen málokterý český vědec se těší takovému uznání doma i ve světě, jako právě profesor Otto Wichterle, který se proslavil především díky svému vynálezu kontaktních čoček.

Prof. Otto Wichterle se narodil v roce 1913 v Prostějově a zemřel roku 1998 ve Stražisku. Byl profesorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a předsedou ČSAV v letech 1989-92. Byl zakladatelem a do roku 1970 ředitelem Ústavu makromolekulární chemie ČSAV v Praze, kde se zabýval mj. chemií a technologií makromolekulárních látek, především hydrofilními gely a biomedicinálními materiály. V roce 1956 vynalezl přípravu kontaktních čoček z hydrogelů a první „čočkostroj“ sestavil na Štědrý den roku 1961 u sebe doma ze stavebnice Merkur a dynama jízdního kola. Vynález kontaktních čočky a jejich výroba se stal nejznámějším z jeho sto padesáti patentů.

Výsledkem ukončeného projektu je výukový materiál zrealizovaný ke světovému výročí UNESCO, tedy ke stému výročí narození Otty Wichterleho.

Materiál obsahuje 2 postery o velikosti 70 x 100 cm s QR kódy na téma život a dílo tohoto významného českého vědce, vynálezce a pedagoga. Uvedené postery jsou především výukové materiály a budou využívány v našem případě pedagogickými pracovníky a žáky na gymnáziích v České republice, kam byly rozeslány.

Tyto didakticky zpracované učební pomůcky budou sloužit především k výuce vzdělávacích oborů chemie, biologie, občanského a společenskovědního základu a oboru člověk a zdraví. Tímto je dána jejich praktická využitelnost při vzdělávání. Postery mohou být i součástí výzdoby školy. Obsahovou prioritou projektu je především podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti.