© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

4. února 2013

Výstava "Quo Vadis, Scientia?"

V atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnila 4. února 2013 vernisáž výstavy Quo Vadis, Scientia?, kterou pod záštitou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR připravilo Comenium o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Učenou společností České republiky.

Dvojjazyčné postery seznamují s 13 výzkumnými projekty z nichž 11 jsou velké výzkumné infrastruktury, které získaly podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Jelikož většinu peněz na vědu získáváme z veřejných prostředků, musíme společnosti ukázat, co jí naše výzkumy přinášejí. Na popularizaci vědy však příliš času nezbývá – a to především mladším badatelům. Výstavy ani jiné popularizační aktivity se do jejich vědeckého výkonu, od něhož se odvíjí financování, nezapočítávají. Je to tedy na nás starších – v tomto případě Učené společnosti ČR“ vysvětlil někdejší předseda AV ČR a místopředseda Učené společnosti ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Hojnou návštěvnost zejména politické reprezentace popřál výstavě prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda AV ČR, který pohovořil o vlajkových projektech Akademie věd České republiky – ELI Beamlines v Dolních Břežanech a BIOCEV ve Vestci u Prahy. Mezi prezentované projekty patří dále polární výzkum v Arktidě, který přiblížil doc. Ing. Josef Elster,CSc. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, výzkum civilizace starověkého Egypta prezentoval prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. z Českého egyptologického ústavu FF UK, projekt CENAKVA zaměřený na akvakulturu a biodiverzitu hydrocenóz představil prof. Ing. Otomar Linhart, Ph.D., DrSc., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a o projekt CzechGlobe o studiu dopadů globální změny klimatu pohovořil prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Mezi další projekty také patří CEITEC, Centrum pro nanomateriály, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, IT4Innovations superpočítačové centrum, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Národní ústav duševního zdraví, SUSEN – udržitelná energetika.

Výstava v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR trvá do 14. února 2013.