© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

1-9. listopadu 2016

Týden vědy a techniky 2016

Týden vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice.

Letos se naše společnost Comenium o.p.s. ve spolupráci s Učenou společností České republiky opět zapojila do této akce s podtitulem Quo Vadis, Scientia? - “Boj o vodu a s vodou”.

Pozvání opět přijali přední vědečtí pracovníci, zabývající se tímto tématem a my vás srdečně zveme do Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1.


        1. 11. - Opatření k omezení následků hydrologických extrémů – povodní a sucha - RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
                    Je voda globálním problémem lidstva? - prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

        2. 11. - Jak je to s tím suchem? - RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
                  - Podzemní vody ve vodohospodářsky významných strukturách České republiky - RNDr.Renáta Kadlecová, CSc.
                  - Výsledky rebilance podzemních vod České republiky - Mgr. Stanislav Čech

        3. 11. - Jak hlubokou vodní stopu po sobě zanecháváme? - Ing. Petr Bouška, Ph.D.
                  - Proč máme a budeme mít sucho? - RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

        4. 11. - Přehrady a voda kolem nás - doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
                  - Půda, voda a krajina –  význam a ochrana - doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

        7. 11. - Biologická uhlíková pumpa - environmentální limity, situace v ČR - prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
                  - Když se z extrému stane normál - důsledky změny klimatu na příkladu... - prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

        8. 11. - Potřebujeme vůbec vodu …. ?! - RNDr. Petr Kubala
                  - Osudy oceánských vod - doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.

        9. 11. - Zásoby sladké vody a polární oblasti - doc. Ing. Josef Elster, CSc.
                  - Káthmándú - příběh žíznícího velkoměsta - doc. RNDr. Zbyněk Hrkal