© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

ČINNOSTI

Činnosti

Smyslem našich aktivit je naplňovat moudrá slova Jana Amose Komenského, tedy šířit poznatky z co možná nejširšího okruhu lidské činnosti.


Základem je šířit nejnovější výsledky vědy, výzkumu a vývoje a podílet se na tvorbě prostředků, jak audiovizuálních, tak tištěných, pomocí kterých je možné znalosti tohoto typu předávat.


Z aktuálních činností jmenujme alespoň:

Pořádání výstav s vědeckou tématikou určených jak pro studenty vysokých a středních škol, tak pro ostatní výchovná a vzdělávací zařízení a širokou veřejnost. V rámci této aktivity se jedná o ideový návrh výstavy včetně prostorového uspořádání expozice podle typu exponátů a rovněž o vlastní realizaci výstavy. Součástí je vždy vernisáž, kterou moderuje buď odborný pracovník nebo jiná osobnost ze světa kultury. Vernisáž může být dokumentována pomocí našeho filmového štábu a následně profesionálně zpracována jak pro potřeby vystavovatele, tak ve formátu vhodném pro televizní vysílání nebo kinoprojekci. Pro tuto aktivitu využíváme naše vlastní výstavní panely, stojany a další zařízení nezbytné pro úspěšnou realizaci.


Semináře a přednášky, které mohou být jak součástí výstavy, tak samostatnou aktivitou. Součástí realizace je výběr a prostorové uspořádání místnosti až pro 100 osob, instalace dataprojektoru s plátnem, případně televizoru a multimediálního přehrávače a ozvučení místnosti. I v tomto případě lze tyto akce dokumentovat pomocí našeho filmového štábu. V rámci této aktivity lze zajistit i občerstvení nejen pro přednášející, ale i pro ostatní účastníky semináře či přednášky.


Výroba a distribuce popularizačních a dokumentárních filmů a vzdělávacích kinoreklam s vědeckou tématikou. Tuto činnost realizujeme pomocí vlastního filmového štábu a dalších dlouholetých externích spolupracovníků. K natáčení využíváme nejmodernější filmovou techniku se záznamem ve vysokém rozlišení a zpracování probíhá v profesionálních postprodukčních a zvukových studiích. Většina dokumentů je vícejazyčných, překlady korigují a komentáře namlouvají rodilí mluvčí. Pro české verze textů využíváme profesionální speakery. Výsledným formátem mohou být jak DCP, BluRay nebo DVD média, tak páskové profesionální záznamy či filmové distribuční kopie určené pro kinosály.