Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
22. ledna 2013 v 17:00 hod., Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Lidé a příroda – společenský rozměr globální změny

Zdroje a propady: role metabolizmu měst a přírodních ekosystémů při globální změně, energetické nároky lidské společnosti, ekologická a uhlíková stopa.

Co (ne)platíme: ekonomické ztráty spojené se změnami klimatu a poškozením ekosystémů, ekosystémové služby a globální změna.

Přizpůsobení nebo kolaps: lekce z minulosti a budoucnosti, body zlomu a planetární meze.

Program knihovny leden 2013 a pozvánka:

Fotografie ze semináře 22. ledna 2013: