© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Mgr. David Vačkář, PhD.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

17. dubna 2013 v 10:00 hod., Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 996/65a, Brno

Lidé a příroda – společenský rozměr globální změny

Zdroje a propady: role metabolizmu měst a přírodních ekosystémů při globální změně, energetické nároky lidské společnosti, ekologická a uhlíková stopa.

Co (ne)platíme: ekonomické ztráty spojené se změnami klimatu a poškozením ekosystémů, ekosystémové služby a globální změna.

Přizpůsobení nebo kolaps: lekce z minulosti a budoucnosti, body zlomu a planetární meze.

Pozvánka na seminář:

Fotografie ze semináře 17. dubna 2013: