RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav

23. dubna 2013 v 17:00 hod., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Klimatický systém Země: Minulost, současnost a budoucnost

Klimatický systém Země není neměnný. Vždy se měnil a jeho změny byly ovlivňovány různými vlivy a procesy. Většina těchto vlivů jsou vlivy přirozené, v poslední době však do vývoje klimatu zasahuje svou činností i člověk. O míře jeho vlivu na klima se v poslední době u nás i ve světě vedou rozsáhlé diskuse.

V přednášce si ukážeme, které vlivy klima ovlivňovaly a ovlivňují, jak se vyvíjelo klima v minulosti, jaké změny klimatu lze očekávat do budoucnosti, jaký je podíl lidské činnosti na klimatických změnách, co všechno klimatologové o klimatu Země vědí a co nevědí, jakými metodami se klima zkoumá a také v čem spočívá současná diskuse o míře vlivu člověka na klima.

Pozvánka na seminář:

Fotografie ze semináře 23. dubna 2013: