© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Oceán – pevnina budoucnosti

doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
Česká geologická služba

9. května 2013 v 15:00 hod., Univerzita Pardubice, učebna A3, Studentská 519, Pardubice–Polabiny

Nepřeháníme, oceán můžeme nazvat pevninou budoucnosti proto, že jej brzy budeme znát tak dobře jako pevninu. Také proto, že se v daleké budoucnosti části oceánu stanou pevninou a naopak. Představíme vám novou mapu oceánského dna, která vyšla v časopise National Geographic v červenci 2012 a česky o dva měsíce později.
Obyvatelé naší republiky jsou též spjati s oceánem. Oceán ovlivňuje naše klima, zásobuje nás surovinami i potravinami. Přes milion obyvatel tráví dovolenou na mořském břehu i v širém oceánu. Naše republika byla během geologické historie po miliardu let mořským dnem,. Téměř všude chodíme po kamenech, které se tvořily v moři. Na čtyřicet procent světové populace je přímo ovlivněno oceánem. Oceán poskytuje obživu čtvrt miliardě lidí. Oceány jsou však ohroženy nejenom přírodními procesy, ale i lidskou činností. Naši geologové, i ti z České geologické služby, se věnovali a věnují výzkumu moří a oceánů v rámci mezinárodních programů. V mnoha oceánech najdeme českou stopu biologů, geologů, jachtařů i potápěčů.

Fotografie ze semináře 9. května 2013: