© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Ing. Petr Vyskoč, Ing. Adam Vizina
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

23. května 2013 ve 16:30 hod., Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory, Závodní 378/84,
Karlovy Vary - Dvory

Vliv klimatické změny na vodní zdroje v Karlovarském kraji

Pozvánka na seminář:

Fotografie ze semináře 23. května 2013: