© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Globální změna – problém lidstva či mýtus? Jak na to?

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i
29. ledna 2013 v 17:00 hod., Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

Globální změna je chápána jako velmi komplexní fenomén. Naneštěstí jeho společenská interpretace je velmi plochá, zúžená. Problém navíc ztěžuje jeho politizace. Problematiku globální změny je potřeba řešit vědeckými metodami, zvláště důležitý je interdisciplinární přístup. Globální změna má své fyzikální a biologické dimenze se značným společenským dopadem. Komplexní přístup, právě založený na interdisciplinárním přístupu, vyžaduje široký metodický záběr s přesahem jednotlivých oborů.

Program knihovny leden 2013 a pozvánka:

Fotografie ze semináře 29. ledna 2013: