Mgr. David Vačkář, PhD.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

xx. října 2013 v 17:00 hod., Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Lidé a příroda – společenský rozměr globální změny

Zdroje a propady: role metabolizmu měst a přírodních ekosystémů při globální změně, energetické nároky lidské společnosti, ekologická a uhlíková stopa.

Co (ne)platíme: ekonomické ztráty spojené se změnami klimatu a poškozením ekosystémů, ekosystémové služby a globální změna.

Přizpůsobení nebo kolaps: lekce z minulosti a budoucnosti, body zlomu a planetární meze.