© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Zmírnění dopadů změn klimatu na povodí Rakovnického potoka

Dopady zvyšování teploty vzduchu na pokles odtoku se nejvýrazněji projevují na povodích s nízkými dlouhodobými průměry srážek. Jedním z nich je povodí Rakovnického potoka. To působí problémy při užívání vody, v důsledku sucha není dosahováno optimálních výnosů zemědělských plodin.

Projekt, který se touto problematikou zabýval, objasnil příčiny tohoto stavu a navrhl několik typů opatření, která mohou důsledky změn klimatu v obdobích suchy zmírnit.

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

18. září 2013 v 17:00 hod., Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno

Program a pozvánka:

Fotografie ze seminářů 18. září 2013: