© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Využití odpadů a jejich kvalita, Odpady z autovraků a elektroodpadů

Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Věra Hudáková
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

25. září 2013 v 9:40 hod., Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno

Fotografie ze semináře 25. září 2013: