© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Globální změna – problém lidstva či mýtus? Jak na to?

Globální změna je chápána jako velmi komplexní fenomén. Naneštěstí jeho společenská interpretace je velmi plochá, zúžená. Problém navíc ztěžuje jeho politizace. Problematiku globální změny je potřeba řešit vědeckými metodami, zvláště důležitý je interdisciplinární přístup. Globální změna má své fyzikální a biologické dimenze se značným společenským dopadem. Komplexní přístup, právě založený na interdisciplinárním přístupu, vyžaduje široký metodický záběr s přesahem jednotlivých oborů.

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

9. října 2013 v 17:00 hod., Univerzita Tomáše Bati Zlín, knihovna, Nám. T. G. Masaryka 5555