© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Zlepšení plavebních podmínek na Labi

Ing. Ondřej Motl
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i

14. října 2013 v 17:00 hod., Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 3, Děčín 1

Program a pozvánka:

Výzkum plavebního stupně Děčín

Hydraulický výzkum projektovaného plavebního stupně Děčín na dolním Labi představí Ing. Ondřej Motl z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka.