prof. Ing. Otomar Linhart, Ph.D., DrSc., ředitel a studenti z Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Fakulta rybářství a ochrany vod, JU v Českých Budějovicích

13. února 2013 v 16:00 hod., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Lidická třída 1, České Budějovice, 1. patro - přednáškový sál

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Historie a současnost Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) se sídlem ve Vodňanech se zabývá aplikovaným a cíleným výzkumem v oboru rybářství a ochrany vod a vytváří podmínky pro výzkum a podnikatelskou činnost na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. V jednotlivých ukázkách budou představeny výstupy, které centrum již připravilo, či připravuje k realizaci a to od technologií kaviáru a masa jeseterovitých ryb, vývoje molekulárně genetických analytických postupů s ověřením integrity chovaných populací jeseterů, přes transplantaci zárodečných kmenových buněk u jeseterů až k popisu, jak zajistit produkci násadového materiálu candáta obecného pro masovou produkci. Ukážeme, jakým směrem se posunul vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory, včetně pasivního vzorkování vody v tocích.

Pozvánka:

Fotografie ze semináře 13. února 2013: