© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

20. února 2013 v 16:00 hod., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Lidická třída 1, České Budějovice, 1. patro - přednáškový sál

V rámci projektu CENAKVA probíhá vývoj unikátního systému sledování kvality vody s využitím bioindikátorů – raků. Systém kombinuje automatickou analýzu aktivity račího srdce pomocí snímačů založených na principu měření objemu krve v srdci a analýzu pohybu raka snímaného videokamerou založenou na metodách zpracování obrazu. Stávající systémy kontinuálního monitoringu kvality vody využívající ryby jako bioindikátory se vyznačují řadou nedostatků. Jedná se především o skutečnost, že obvyklým indikátorem průchodu toxické vlny je úhyn dané rybí obsádky. Pouze ve výjimečných případech je soustavně sledován a vyhodnocován změněný etologický projev daných živočichů, který tomuto stavu předchází. Včasné podchycení této skutečnosti je však v případě technologií pro úpravu a rozvod především pitné vody zcela klíčové. V rámci projektu se také věnujeme udržitelnému využívání především původních druhů raků a jejich aktivní ochraně a chovu (produkci násad pro repatriace).

Pozvánka:

Raci jako indikátoři kvality vody

Fotografie ze semináře 20. února 2013: