© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Kontinuální monitoring havarijního znečištění vod

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., vedoucí oddělení hydrobiologie - pobočka Ostrava, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

7. března 2013 v 10:00 hod., studovna Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě,
Prokešovo nám. 2, Ostrava (budova Nové radnice)

Havarijní znečištění vod představuje vážné riziko poškození ekosystémů vod. Aby bylo toto riziko minimalizováno včasnými opatřeními, je potřebné minimalizovat dobu potřebnou k detekci havarijního zhoršení biologické jakosti povrchových vod. Pro tyto potřeby je využíván kontinuální biologický monitoring. Přednáška seznámí účastníky s dosavadními zkušenostmi z modelového provozu jediných dvou zařízení na území České republiky. Toto sledování umožňují zařízení umístěná na řece Odře v Bohumíně a Olši v Dětmarovicích (projekt NAVARO, financovaný z prostředků grantu Technologické agentury České republiky).

Kromě diskuze o zajímavých výsledcích bude v průběhu přednášky realizováno on-line připojení na obě monitorovací stanice.

Pozvánka:

Fotografie ze semináře 7. března 2013: