Lidé a příroda - společenský rozměr globální změny
Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
22. ledna 2013 v 17:00 hod., Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Semináře o životním prostředí a udržitelném rozvoji

SEMINÁŘE

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
29. ledna 2013 v 17:00 hod., Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1

Historie a současnost Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
prof. Ing. Otomar Linhart, Ph.D., DrSc., ředitel a studenti z Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
13. února 2013 v 16:00 hod., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Lidická třída 1, České Budějovice

Raci jako indikátoři kvality vody
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
20. února 2013 v 16:00 hod., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Lidická třída 1, České Budějovice

Kontinuální monitoring havarijního znečištění vod
RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. - pobočka Ostrava
7. března 2013 v 10:00 hod., Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 2, Ostrava (budova Nové radnice)

Dopady klimatických vlivů a změn způsobených lidskou činností na vodní režim a přírodní prostředí
Ing. Tomáš Mičaník, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. - pobočka Ostrava
7. března 2013 v 16:00 hod., Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 2, Ostrava (budova Nové radnice)

Oceán – pevnina budoucnosti
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba
18. března 2013 v 17:00 hod., sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod

Co víme o klimatickém systému Země?
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav
25. března 2013 v 10:00 hod., sál Staré radnice, Havlíčkovo náměstí 87, Havlíčkův Brod

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
3. dubna 2013 v 17:30 hod., Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 996/65a, Brno

Lidé a příroda - společenský rozměr globální změny
Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
17. dubna 2013 v 10:00 hod., Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 996/65a, Brno

Klimatický systém Země: Minulost, současnost a budoucnost
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav
23. dubna 2013 v 17:00 hod., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3

Vývoj ozonové vrstvy nad ČR za posledních 50 let
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav
29. dubna 2013 v 17:00 hod., Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové 3

Oceán – pevnina budoucnosti
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba
9. května 2013 v 15:00 hod., Univerzitní konferenční centrum, učebna A3, Studentská 519, Pardubice - Polabiny

Raci jako indikátoři kvality vody
doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
15. května 2013 ve 14:00 hod., Univerzitní konferenční centrum, učebna A4, Studentská 519, Pardubice - Polabiny

Vliv klimatické změny na vodní zdroje v Karlovarském kraji
Ing. Petr Vyskoč a Ing. Adam Vizina, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
23. května 2013 ve 16:30 hod., Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Oceán – pevnina budoucnosti
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba
30. května 2013 ve 16:30 hod., Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory, Závodní 378/84, Karlovy Vary - Dvory

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
27. června 2013 v 11:00 hod., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 179/2, Vnitřní Město, Plzeň

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
27. června 2013 v 16:30 hod., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 179/2, Vnitřní Město, Plzeň

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
4. září 2013 v 17:00 hod., Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc

Lidé a příroda - společenský rozměr globální změny
Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
xx. října 2013 v 17:00 hod., Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc

Zmírnění dopadů změn klimatu na povodí Rakovnického potoka
Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
18. září 2013 v 17:00 hod., Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno

Využití odpadů a jejich kvalita, Odpady z autovraků a elektroodpadů
Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Věra Hudáková, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
25. září 2013 v 9:40 hod., Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno

Lidé a příroda - společenský rozměr globální změny
Mgr. David Vačkář, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
8 října 2013 v 17:00 hod., Univerzita Tomáše Bati Zlín, knihovna, Nám. T. G. Masaryka 5555

Globální změna - problém lidstva či mýtus? Jak na to?
prof. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
9. října 2013 v 17:00 hod., Univerzita Tomáše Bati Zlín, knihovna, Nám. T. G. Masaryka 5555

Zlepšení plavebních podmínek na Labi
Ing. Ondřej Motl, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i
14. října 2013 v 17:00 hod., Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 3, Děčín 1

Budoucí potřeba vody
Ing. Libor Ansorge, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i
30. října 2013 v 17:00 hod., Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 3, Děčín 1

Oceán – pevnina budoucnosti
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba
18. června 2013 ve 16:30 hod., Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec 1