Projekt “Quo Vadis, Scientia?” (reg. číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0136) je společnou aktivitou nestátní neziskové organizace Comenium o.p.s. a Učené společnosti České republiky, o.s.

Situace v oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji není všeobecně příliš uspokojující. Občané České republiky mají tradičně k této problematice lehkovážnější vztah. Máme zájem tyto vazby zlepšit a především účastníkům dalšího vzdělávání poskytnout nejnovější poznatky z oblasti vědeckých výzkumů a jejich využití v běžném životě každého z nás.

Cílem projektu “Quo Vadis, Scientia?” je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí vedoucích k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu vážícího se k životnímu prostředí a udržitelném u rozvoji. Jak bylo již uvedeno, máme zájem zaměřit se zejména na vědecké projekty zabývající se životním prostředím a jeho ochranou a výsledky jejich výzkumů populárním způsobem zprostředkovat občanům ČR se zájmem o tuto problematiku.

Projekt je rozdělen do čtyř základních klíčových aktivit:
Výstavy o životním prostředí a udržitelném rozvoji
Výstavy budou pořádány v 13 krajích České republiky s výjimkou Prahy a budou seznamovat návštěvníky s aktuálními výsledky v oblasti životního prostředí. Expozice budou pojaty jako celorepublikové, ale v každém kraji se budeme navíc snažit zohlednit lokální problematiku formou speciální prezentace.

Semináře o životním prostředí a udržitelném rozvoji
Semináře se opět budou konat ve všech 13 krajích České republiky s výjimkou Prahy. Přednášky povedou vědci a další odborníci zabývající se životním prostředím, a kteří dokáží na základě svých vědeckých zjištění navodit zájem o odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Výsledky vědeckých výzkumů tedy pomohou směrovat posluchače připravovaných seminářů.

Časopis s tématikou životního prostředí a udržitelného rozvoje
Vědecké výsledky týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje budou populární formou prezentovány i prostřednictvím časopisu s DVD přílohou. V rámci projektu jsou plánována dvě vydání. Jedno na jaře a druhé na podzim 2013. DVD příloha bude obsahovat dva dokumenty týkající se dané problematiky.

Vzdělávací reklamy
V rámci této aktivity bude vyrobeno 10 vzdělávacích reklam obsahově zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Bude se tedy jednat o reklamy s netradičním obsahem. Uplatnění těchto snímků bude jak při seminářích, tak v kinosálech, internetu a dalších médiích.

Výsledkem projektu po jeho úspěšném ukončení v říjnu 2013 by mělo být uvědomění si důležitosti tématu životního prostředí a udržitelného rozvoje a vytvoření si vlastního názoru na tuto problematiku a možnosti přispění k řešení tohoto problému, který se netýká jen naší generace, ale zejména generací budoucích.

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

ÚVOD

Úvod - základní informace o projektu