30. září - 9. října 2013
Nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín

web.knihovna.utb.cz

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Fotografie z expozice: