Comenium o.p.s. je nevládní nezisková společnost založená v roce 2008.

Při zakládání naší společnosti jsme přemýšleli, zda začít jen aktivitami určenými pro školy a postupně svoji činnost rozšířit nebo se zabývat popularizací vědy, výzkumu a vývoje v celé její šíři.

Zvítězila myšlenka zabývat se hned více aktivitami určenými nejen pro základní a střední školy, ale i pro   vysoké školy a vzdělávání široké veřejnosti.

Důvodem k tomuto je rozhodnutí správní rady společnosti. Správní rada je složena z vědců, kteří přednáší na fakultách, píší učebnice a skripta a samozřejmě popularizují své obory - fyziku, genetiku a geologii. Zakladatel a ředitel společnosti se svými spolupracovníky se zabývá tvorbou audiovizuálních prostředků, realizací výstav, seminářů a dalšími aktivitami, které umožňují vědu šířit. Toto propojení se ukazuje jako velmi přínosné.

Jak správní rada společnosti, tak ostatní spolupracovníci jsou velmi dobrou zárukou kvalitních a prospěšných činností, a tak postupně rozšiřujeme nejen množství spolupracujících vědců z různých oborů, ale také tvůrců učebních pomůcek a dalších materiálů. Na Comenium o.p.s. by se měli do budoucna obracet Ti, kteří mají zájem si rozšířit obzory ve výsledcích vědy, výzkumu a vývoje.

Naším cílem je budovat společnost s tradicí, která bude odměnou za naši tvořivou činnost.

© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

ÚVOD

Vítejte na stránkách Comenium o.p.s.

AKTUALITY

15. duben 2014

25. září 2014

15. listopad 2014

9. červen 2015

1-9. listopadu 2016